OM OSS

Kondis treningssenter eies og driftes av Tostian Eiendom AS orgnr 979398255. Våre to filialer finner du på Evenskjer og i Bogen. 

Kondis ble startet i 2011. Først på Evenskjer, før Bogen åpnet i 2018.

HVORFOR TRENE PÅ KONDIS?


"Den beste investeringen du gjør er den i egen helse" er vår påstand.


Et medlemskap på Kondis gir deg muligheten til å trene, være aktiv og være sosial. Vi har utstyr i våre lokaler som ikke står tilbake for noe. I tillegg har vi gode åpningstider, som gjør at du kan trene omtrent når du måtte ønske. Velger du å delta på gruppetimene våre, vil du bli møtt at instruktører som lever og ånder for trening og trivsel. Du vil bli sliten, men det blir du med et smil om munnen!

BILDEGALLERI

MEDMLEMSVILKÅR

Medlemsvilkår
1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft. Rett til forlengelse begrenses til tre -3- måneder.
2. Hvis et forfalt avdrag forblir ubetalt, kan senteret kreve hele kontraktens restbeløp innbetalt omgående.
3. Denne medlemskontrakt kan ikke overdras til andre enn den er utstedt til.
4. Medlemmet bekrefter at hun/han er fysisk frisk og kan nyte godt av de ytelser som tilbys.
5. All trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler.
6. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge de instrukser som gjelder virksomheten i anlegget. Ved overtredelse kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å
refundere innbetalt medlemsavgift.
7. Rett til forandringer i opplegget forbeholdes.
8. Alt utstyr skal settes på plass etter bruk og all bruk av utesko er forbudt i treningslokalene.
9. Vi har en (1) måneds oppsigelse, oppsigelsestiden starter 01 i måneden etter
oppsigelsen er mottatt.
10.Avtalegiro MÅ opprettes umiddelbart for å unngå ekstra fakturagebyr.


MEDLEMSVILKÅR RENT SENTER: Kondis Treningssenter har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer. Som medlem av Kondis Treningssenter tar jeg avstand fra all bruk av dopingmidler, og er kjent, med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Kondis Treningssenter rett til å oppheve avtalen umiddelbart. Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssenter. Jeg er kjent med at listen til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no Kondis Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av
dopingmidler er jeg inneforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret, hvis det fortsatt er tegn til mulig dopingbruk. Dersom jeg ikke signerer erklæringa, blir det å anse som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Kondis Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen. Med ikraftsettelse fra 01.07.2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,§ 24 a. Bruk av- eller mistanke om bruk av dopingmidler på Kondis Treningssenter kan bli Politianmeldt.